GPM School
GPM School

Guru & Staff SMK GPM School

Kepala Sekolah

Sri Kurniawati, S.Pd

Wakasek Kesiswaan & Guru Bhs. Indonesia

Tiorida Ervina Aritonang, S.Pd

Wakasek Kurikulum & Guru Matematika

Lukluk Maknun Tyasing Rahayu S.Pd

Wakasek Hubungan Industri & Guru TAV dan Animasi

Bayu Pamungkas, SE

Guru PKK, Gambar, dan Sketsa

Andriasnyah Ishak

(Kepala Program) Guru Simulasi digital dan Komputer Grafis

Muhammad Farid Mufti, S.Kom

Guru Agama Islam

Hj. Siti Jamilah, S.Pd.I

Guru Agama Kristen

Hokdi Sitompul. S.Pd

Guru Agama Buddha

Liem Tjwan Seng, S.Pd., CPS

Guru Agama Katolik

Fransiska Titi Pupitasari, S.Pd

Guru Bhs. Inggris

Muhammad Hafizh Yahya

Guru Pancasila dan Kewarganegaraan (Ppkn)

Amelia Puriandari, S.H.

Guru Seni Budaya, Tinjauan Seni dan Dasar-Dasar Seni Rupa

Astri Sulastri, S.Pd

Guru Desain Publikasi

Jasser Nopran

Staff Admin Tata Usaha

Ainy Ardiningsih